Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta

instituce, obec
Grafia, n.p., Gottwaldov (Zlín)