Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta

přebal - Stanislav Odvárko (kresba Luděk Marold)