Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta

instituce, obec
Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha