Vladimír Gebauer: Asambláže, kresby

instituce, obec
Obchod s ručním papírem, galerie a písařství, Praha