Vladimír Gebauer: Asambláže, kresby

autorská
termín, název výstavy, místo konání
2003/03/04 - 2003/03/28   Vladimír Gebauer: Asambláže, kresby, Obchod s ručním papírem, galerie a písařství, Praha