Krajina z barevných fáborů Evy Míčkové

osoba, narození
Šmidrkal Pavel 3. 12. 1953