Krajina z barevných fáborů Evy Míčkové

instituce, obec
Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)