České moderní výtvarné umění

instituce, obec
Severografia, n.p., Litoměřice (Litoměřice)