České moderní výtvarné umění

instituce, obec
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)