Česká krajinomalba 20. století

instituce, obec
Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)