Svět práce v umění

kresba
rok vydání, název (podnázev), strana
1908   Pradleny, s. 11