Práce Čestmíra Sušky a Františka Skály

instituce, obec
Nadace Svoboda, Praha