Reflexe informelní tvorby Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře

typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
rok vydání: 2014
počet stran: 81
počet reprodukcí: 23 b, 7 čb
portrétní fotografie: 5
jazyk: český

Reflexe informelní tvorby Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře

osoba   narození
Zenklová Iveta    

Reflexe informelní tvorby Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře

osoba   narození
Medek Mikuláš   3. 11. 1926

Reflexe informelní tvorby Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře

instituce, obec
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha

Reflexe informelní tvorby Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha, https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130142544