Reflexe informelní tvorby malíře Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře

typ dokumentu: bakalářská práce
rok vydání: 2014
jazyk: anglický, český

web: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiesqOB9tnNAhVpYpoKHcFjAcgQFgg7MAY&url=https%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fwebapps%2Fzzp%2Fdownload%2F130142544&usg=AFQjCNG5wLJ-L_YaLMlj_8BTWwyZDfWqAg&bvm=bv.126130881,d.bGs

Reflexe informelní tvorby malíře Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře

osoba   narození
Zenklová Iveta    

Reflexe informelní tvorby malíře Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře

osoba   narození
Medek Mikuláš   3. 11. 1926

Reflexe informelní tvorby malíře Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře

instituce, obec
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha

Reflexe informelní tvorby malíře Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha