Milan Křenek: Dobrodružná cesta k obrazu

osoba, narození
Křenek Milan 31. 7. 1946