Květen ve Fatimě

instituce, obec
Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba, Praha