Květen ve Fatimě

instituce, obec
Nakladatelství Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba, Praha