Vladimír Skrepl, Broučci

osoba, narození
Jeřábková Edith 23. 10. 1970