Vladimír Skrepl, Broučci

osoba, narození
Skrepl Vladimír 18. 9. 1955