Břetislav Štorm

osoba, narození
Birnbaumová Alžběta 16. 3. 1898
Lifka Bohumír 24. 3. 1900