Czech Modern Painters 1888-1918

instituce, obec
Nakladatelství Karolinum, Praha