Praha - Paříž

osoba, narození
Semrádová Růžena 30. 1. 1931