50

osoba, narození
Kristová Hana
Lazorčík Michal
Neumann Ivan 10. 5. 1945