LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská

instituce, obec
Grafia, dělnická knihtiskárna v Praze, Praha