Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes

skupina
Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes)