Sto let českého užitého umění

instituce, obec
Uměleckoprůmyslové museum, Praha