Česká a slovenská medaile 1508-1968

osoba, narození
Hlinka Jozef 1925
Míková Zdeňka 14. 2. 1937
Nohejlová Emanuela 3. 6. 1900
Procházka Václav 18. 8. 1922