Historky o panu Keunerovi

instituce, obec
Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha