BAUGRUPPE!

osoba, narození
Doudová Helena
Dušek Ondřej 13. 6. 1979
Kopeć Marek 25. 4. 1977