Kdo je kdo v české teatrologii

instituce, obec
Jiří Závodník, Brno (Brno-město)