Kdo je kdo v české teatrologii

instituce, obec
Divadelní ústav, Praha
Teatrologická společnost, _