Michal Hajnal: Budapešť

instituce, obec
Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha