Martin Salcman

osoba, narození
Formánek Václav 23. 3. 1922