Jazyk a jazykověda

instituce, obec
Česká typografie, a.s., Praha