Jazyk a jazykověda

instituce, obec
Pražská imaginace, Praha