Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960-1980

osoba, narození
A.N.
Hlobil Ivo 28. 12. 1942
Picasso Pablo 25. 10. 1881
Valoch Jiří 6. 9. 1946