Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960-1980

instituce, obec
Tisk, knižní výroba, n.p. Brno, závod 5, Vyškov (Vyškov)