Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960-1980

osoba, narození
Marčák Bohumil 1. 12. 1924
Tichý Josef 9. 3. 1914