Miroslav Štolfa

osoba, narození
Štolfa Miroslav 11. 8. 1930