Ilja Bílek a jeho sklářský ateliér / Ilja Bílek and His Glass Studio

instituce, obec
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)