Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie

osoba, narození
Červenka Rudolf 18. 6. 1942