Umění

instituce, obec
Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV, Praha