Výtvarní umělci pro lepší známost Podkarpatské Rusi / Aron a Hudeček

periodikum
název (podnázev), rok vydání, číslo, ročník, ISSN
Československá republika, 1930/01/02, 2, 251, ""