Výtvarní umělci pro lepší známost Podkarpatské Rusi / Aron a Hudeček

osoba, narození
Feininger Lyonel 17. 7. 1871
Hudeček Antonín 14. 1. 1872