Václav Hejna: Malby, asambláže, kresby z třicátých až osmdesátých let

instituce, obec
Ústřední kulturní dům železničářů, Praha