Jaroslav Šváb: Grafická a známková tvorba

instituce, obec
Středočeské tiskárny, n.p., Praha