Výtvarná práce

instituce, obec
Svaz československých výtvarných umělců, Praha