Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave

strana, autor textu, název, podnázev
5-5, Alexandra Kusá, Editorial,
7-20, Zuzana Ludiková, Obraz alegórie štyroch elementov Hendricka van Balen a Jana Brueghela st. v antverpskej zbierke,
21-26, Alexandra Kusá, Podiel inštitúcií na formovaní umenia socialistického realizmu v 50. rokoch 20. storočia, Zväz výtvarníkov a Vysoká škola výtvarných umení
27-36, Aurel Hrabušický, Medzi socialistickým realizmom a Bruselským snom,
37-48, Mária Orišková, Inscenovanie, spektákel a dizajn výstav: prípad MAK, Viedeň,
49-52, Katarína Bajcurová, Dream of the Museum - a Gallery,
53-56, Monika Mitášová, K vzniku dostavby SNG, Štyri alternatívy návrhu Vladimíra Dedečka
57-62, Zuzana Šidlíková, Odevná tvorba v 50. rokov 20. storočia na Slovensku,
63-69, Peter Buday, Časopis Forum ako dokument kultúry a spoločonského diania v medzivojnovom období,
71-73, Zuzana Trepková Paternostro, Karol Marko st.: Krajina s kúpajúcimi sa mladíkmi, Návrat jedného diela na Slovensko
75-78, Katarína Beňová, Akvizície diel Ladislava Mednyánszkeho v SNG za posledné roky,
79-82, Martin Čičo, Latona a sedliaci - reprodukčná grafika Hieronyma Trudona a Cesare Fantettiho podľa Annibale Carracciho a rovnomenný obraz v zbierke Slovenskej národnej galérie,
83-92, Vladimíra Büngerová, Alexandra Kusá, Profily riaditeľov Slovenskej národnej galérie 1948-1999,
93-93, Vladimíra Büngerová, Alexandra Kusá, Blok spomienok: Úvod,
94-94, Ľudmila Peterajová, Vysoká prestíž, vážnosť a prítažlivosť SNG do roku 1970,
97-97, Eva Šefčáková, Pár slov najmä o grafickej zbierke,
98-98, Albert Marenčin, Moje galerijné roky,
98-99, Eva Šefčáková, Marica Vilčeková: Štartovali sme od nuly...,
100-102, Zuzana Bartošová, Vladimíra Büngerová, Rozhovor se Zuzanou Bartošovou,
103-105, Ján Abelovský, Alexandra Kusá, Rozhovor s Jánom Abelovským,
107-107, Vladimíra Büngerová, Alexandra Kusá, Antológia z dokumentov Slovenskej národnej galérie: Úvod,
107-108, Alexandra Kusá, Zákon č. 24/1948, 1948
108-110, Karol Vaculík, Alexandra Kusá, Vysvetlivky dr. Karola Vaculíka, riaditeľa SNG, k plneniu zákona SRN č. 24/48 a organizačného štátusu SNG, 1960
110-112, Rudolf Strechaj, Alexandra Kusá, Zákon o múzeách a galériách - zákon č. 109, 1961
112-114, Vasil Biľak, Alexandra Kusá, Štatút Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 1962
114-116, Vladimíra Büngerová, Návrh náplne a organizácie oddelenia užitého [úžitkového] a priemyselného výtvarníctva SNG, 60. roky
116-117, Miroslav Válek, Alexandra Kusá, Darovacia zmluva uzatvorená medzi Ľudovítom Fullom a Československým štátom, 1969
117-118, Marian Váross, Vladimíra Büngerová, Informácia o zriadení Koordinačnej rady riaditeľov slovenských galérií a o jej štatúte, 1976
118-120, Štefan Mruškovic, Alexandra Kusá, Informácia o splnení záverov Ideologickej komisie ÚV KSS o dotvorení expozičného celku SNG v Bratislave a vo Zvolene, 1977
120-122, Július Lörincz, Alexandra Kusá, ..., Hodnotenie stálej expozície na Zvolenskom zámku Slovenské výtvarné umenie po roku 1945, 1978
122-127, Štefan Mruškovic, Vladimíra Büngerová, 11. zasadnutie ÚV KSČ a aplikácia jeho záverov na podmienky ideovej činnosti SNG, 1978
127-130, Alexandra Kusá, Informácia o obsahovom dotvorení stálych expozícií Slovenskej národnej galérie v Bratislave (príprava reinštalácie stálych expozícií SNG a ich sprístupnenia v máji 1981 pri príležitosti 60. výročia vzniku KSČ), 1980
130-131, Silvia Ilečková, Zuzana Ludiková, Projekt budovania zbierky súčasného umenia socialistických krajín a pokrokového umenia štátov ostatného sveta, 1985
131-135, Klára Kubičková, Agáta Žáčková, ..., Komplexný návrh na vytvorenie zbierky architektúry podľa príkazu riaditeľa SNG č. 2/1987, 1987
135-136, Alexandra Kusá, Programové vyhlásenie Slovenskej národnej galérie, 1990
136-137, Zuzana Bartošová, Vladimíra Büngerová, Koncepcia rozvoja Slovenskej národnej galérie, 1990
137-140, Alexandra Kusá, Návrh nového projektu Rekonštrukcie, modernizácie a dostavby areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 2007
141-158, Beata Jablonská, Zora Rusinová, ..., Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007,
159-172, Beata Jablonská, Dagmar Poláčková, ..., Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008,
173-181, Zora Ondrejčeková, Prírastky umenovednej literatúry v knižnici Slovenskej národnej galérie v roku 2007,
183-191, Zora Ondrejčeková, Prírastky umenovednej literatúry v knižnici Slovenskej národnej galérie v roku 2008,
193-200, , Z výročnej správy Slovenskej národnej galérie za rok 2007,
201-210, , Z výročnej správy Slovenskej národnej galérie za rok 2008,
211-260, , 60 rokov otvorené, Katalóg výstavy usporiadanej k 60. výročiu založenia SNG
215-216, Zuzana Ludiková, Anatómia výročných výstav,
216-217, Alexandra Kusá, Výstava 60 rokov otvorené,
219-222, Alexandra Kusá, Hľadanie vlastnej identity,
223-228, Alexandra Kusá, Zuzana Ludiková, Klenotnica slovenského umenia,
229-236, Alexandra Kusá, Zuzana Ludiková, Siene slávy - pamätné izby,
237-244, Alexandra Kusá, Zuzana Ludiková, Na ceste k trvalým hodnotám,
245-252, Beata Jablonská, Alexandra Kusá, ..., Pod jednou střechou,
253-259, Katarína Bajcurová, Beata Jablonská, ..., Obľúbené dielo,
260-260, , Skratky,