Kresby Jana Štursy

osoba, narození, poznámka
Hlušičková Anna 3. 4. 1934,