Český žánr na přelomu 19. a 20. století

osoba, narození
Schlesinger Josef 20. 8. 1919
Šefčíková (Kovářová) Dagmar 2. 7. 1943